Japonya Büyükelçiliği, Türkiye Yerel Projelere Hibe Programı (GGP) 2016

 
PROGRAM HAKKINDA 
 
“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.
 
 
PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU
 
2016 yılında değerlendirmesi yapılarak 2017 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Not: 2016 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2015 yılı içinde tamamlanmıştır.
 
 
Proje Dönemi: 
Başvurusu yapılacak projelerin en geç Nisan 2017-Mart 2018 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Nisan 2017olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir)
Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.
 
 
Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:
Türkiye'nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir.
 
 
Kimler Başvurabilir: 
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler.
 
 
İlköğretim okulları başvuru sahibi olamazlar ancak projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya yerel yönetimler ilköğretim okulları adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda yerel yönetimler veya sivil toplum kuruluşları başvuru sahibi olarak, ilköğretim okulu ise proje ortağı olarak projede yer alabilir.
 
Projeyi uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapmaları halinde muhtarlıklar da başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilirler.
 
Başvuru sahiplerinin mutlaka proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/kuruluşlar adına proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir.
 
Başvuru sahipleri, Türkiye'de yerel seviyedeki kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.
 
Proje kapsamında hibe yardımı ile edinilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu vardır; bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, kullandırılamaz.
 
 
Kimler Başvuramaz: 
Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar proje ortağı olarak projeye destek verebilirler. 
  
Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.
 
 
Projeden Faydalanacak Kesim: 
Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.
 
 
Hibe Miktarı: 
Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni'dir. (10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 83.000 USD'dir.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçeleri en fazla 83.000USD (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır.
 
 
Kabul Edilen Proje Konuları: 
Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.
Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması
Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler
Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler
Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları
 
 
Kabul Edilmeyen Proje Konuları:
Kültür, sanat, spor, turizm
Çevre düzenlemesi, bahçe çalışmaları
Üniversite eğitimi projeleri
Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler
Araştırmalar
Yasal danışmanlık
Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular
Başka bir programın kısa vadedeki planlama veya uygulaması kapsamına giren projeler
Kâr amacı taşıyan projeler
Anasınıfı, anaokulu projeleri
Temiz su temini
 
Proje Kapsamında Desteklenen Bütçe Kalemleri:
 
Bina yapımı, bina onarımı, ekipman ve/veya malzeme temini
 
 
Program Kapsamında Desteklenmeyen Bütçe Kalemleri: 
Önerilen proje belirtilen kriterlere uygun olsa dahi, program kapsamında aşağıdaki harcama kalemleri proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.
Burslar
Seyahat ve konferans harcamaları
İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma v.b)
Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları
Ulaşım ve konaklama giderleri
 
Başvuru Sayısı:
Proje başvuru sayısında sınırlama yoktur. Başvuru sahipleri aynı veya farklı konularda birden fazla proje başvurusu yapabilirler. 
 
Başvuru Tarihi: 
Başvuru için gerekli belgelerin en geç 18 Mart 2016 saat 17.30'a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 
Önemli Not: Önceki yıllarda başvuru süresi 31 Mart tarihine kadar devam etmekteydi. Ancak bu yıl değişiklik yapılarak son başvuru tarihi 18 Mart 2016 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinden sonra Japonya Büyükelçiliği’ne ulaşan projeler işleme alınmayacaktır.
 
 
Başvuru Adresi:
 
Japonya Büyükelçiliği 
Ekonomi Bölümü, Yerel Projelere Hibe Programı 
Reşit Galip Caddesi, No.: 81 06692 Gaziosmanpaşa, Çankaya - Ankara
Tel:0.312.446 05 00 (Dâhili:14)
 
Program hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız.